Matematický krúžok

Aj v školskom roku 2023/2024 sa na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach na Jesennej 5 v seminárnej miestnosti ÚI bude (takmer) každý týždeň v utorok od 15:00 zhruba do 17:00 konať matematický krúžok, ktorý je zameraný hlavne na prípravu na Matematickú olympiádu v kategóriách A, B a C. Krúžku sa môže zúčastniť ktorýkoľvek stredoškolák (ale i šikovný základoškolák), ktorý sa chce venovať Matematickej olympiáde.

Termíny krúžkov:

Ďakujem všetkým účastníkom za 272 človekoúčastí a teším sa na stretnutia v budúcom školskom roku.