Matematický krúžok

Aj v školskom roku 2018/2019 sa na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach na Jesennej 5 v seminárnej miestnosti ÚMV alebo v seminárnej miestnosti ÚI bude (takmer) každý týždeň v utorok o 14:45 konať matematický krúžok, ktorý je zameraný hlavne na prípravu na Matematickú olympiádu v kategóriách A, B a C. Krúžku sa môže zúčastniť ktorýkoľvek stredoškolák (ale i šikovný základoškolák), ktorý sa chce venovať Matematickej olympiáde.

Termíny krúžkov: