Matematický krúžok

Aj v školskom roku 2020/2021 sa na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach na Jesennej 5 v seminárnej miestnosti ÚI. bude (takmer) každý týždeň v utorok o 14:30 konať matematický krúžok, ktorý je zameraný hlavne na prípravu na Matematickú olympiádu v kategóriách A, B a C. Krúžku sa môže zúčastniť ktorýkoľvek stredoškolák (ale i šikovný základoškolák), ktorý sa chce venovať Matematickej olympiáde.

Pre pandémiu sa krúžok až do odvolania ruší. V prípade záujmu však môžeme uvažovať o online verzii.

Termíny krúžkov: