180 minút s Androidom: 4. stretnutie [databázový Debilníček]

Ukážeme si prácu s databázami v duchu API Androidu 2.x. Pripravíme otvárač databázy, vysvetlíme si kurzory, prepojíme záznamy s tabuľkou a ukážeme odporúčané praktiky a nepríjemnosti.

Seminár k operačným systémom: Cvičenie 7 [Bash III.]

Všakovaké príkazy: cut, pokročilé grepovanie. Načítavanie premenných cez while/read. Použitie for cyklu a globbingu. Príkaz wget na stiahnutie súborov. Demonštrácia xargs: prevod medzi riadkami štandardného vstupu a argumentami. Príkaz comm na porovnanie súborov.

Seminár k operačným systémom: Cvičenie 6 [Bash II.]

Hľadanie súborov cez find alebo locate. Expanzia reťazcov a ochrana pred ňou. Hľadanie súborov v archívoch. Pokročilé grepovanie: s kontextom, s regulárnymi výrazmi. Pandoc ako nástroj na konverziu textov. Podmienky if. Sťahovanie súborov z webu: wget. Runlevely v linuxe. Cyklus for v kombinácii s expanziou názvov súborov.