Seminár k operačným systémom: Cvičenie 7 [Bash III.]

Všakovaké príkazy: cut, pokročilé grepovanie. Načítavanie premenných cez while/read. Použitie for cyklu a globbingu. Príkaz wget na stiahnutie súborov. Demonštrácia xargs: prevod medzi riadkami štandardného vstupu a argumentami. Príkaz comm na porovnanie súborov.