180 minút s Androidom: 4. stretnutie [databázový Debilníček]

Ukážeme si prácu s databázami v duchu API Androidu 2.x. Pripravíme otvárač databázy, vysvetlíme si kurzory, prepojíme záznamy s tabuľkou a ukážeme odporúčané praktiky a nepríjemnosti.