180 minút s Androidom: 9. stretnutie [Online prezenčka]

Vytvorme aplikáciu, ktorá ukazuje zoznam ľudí prítomných v miestnosti s ich prihlasovaním. Opäť využijeme REST API a naučíme sa periodicky plánovať vykonávanie intentových servisov, počúvať na štart systému a spracovávať používateľské nastavenia (preferencie).