180 minút s Androidom: 9. stretnutie [Online prezenčka]

Vytvorme aplikáciu, ktorá ukazuje zoznam ľudí prítomných v miestnosti s ich prihlasovaním. Opäť využijeme REST API a naučíme sa periodicky plánovať vykonávanie intentových servisov, počúvať na štart systému a spracovávať používateľské nastavenia (preferencie).

180 minút s Androidom: 6. stretnutie [Kalendárik s farebnými dňami]

Vytvorme aplikáciu, ktorá zobrazí kalendárik, v ktorom si môžeme začiarkavať dni jednou z vybraných farieb. Ukážeme vlastný layout komponentov, zostavenie kalendára, dialógy a vlastné content providery.