Seminár k operačným systémom: Cvičenie 6 [Bash II.]

Hľadanie súborov cez find alebo locate. Expanzia reťazcov a ochrana pred ňou. Hľadanie súborov v archívoch. Pokročilé grepovanie: s kontextom, s regulárnymi výrazmi. Pandoc ako nástroj na konverziu textov. Podmienky if. Sťahovanie súborov z webu: wget. Runlevely v linuxe. Cyklus for v kombinácii s expanziou názvov súborov.

Seminár k operačným systémom: Cvičenie 5 [Bash I.]

Úvod do Bashu. Expanzie. Rúry. Výpis adresárov a súborov ls. Počítanie slov wc. Filtrovanie riadkov grep. Odsekávanie začiatočných a koncových riadkov cez head a tail. Rezanie formátovaných súborov cez cut. Nahrádzanie znakov cez tr. Nahrádzanie reťazcov cez sed. Viacriadkové skripty. Použitie for cyklu.