UINF/PAZ1c 2013 – 6. prednáška

Maven ako nástroj na správu závislostí projektu. Logovanie: úloha, princípy a filozofia. Ukážka logovania cez slf4j / logback. Výnimky: využitie výnimiek, kontrolované a nekontrolované výnimky. Zásady spracovania výnimiek a využitie pri návrhu API.