Seminár k operačným systémom: Cvičenie 9 [komplexné skripty, správa jobov]

Galéria súborov

Stiahnime 4 obrázky z webu:

wget http://images2.fanpop.com/images/photos/8100000/Christmas-Tree-Wallpaper-christmas-8142630-1024-768.jpg -O image1.jpg
wget http://latestsdaily.com/wp-content/uploads/2013/12/merry-christmas.gif -O image2.jpg
wget http://www.hdwallpapersinn.com/wp-content/uploads/2013/11/linux-christmas1.jpg -O image3.jpg
wget http://images.fanpop.com/images/image_uploads/Snoopy-Christmas-peanuts-452770_1280_960.jpg -O image4.jpg

Premenujme:

mv image1.jpg 'image 1.jpg'
mv image2.jpg 'image 2.jpg'
mv image3.jpg 'image 3.jpg'
mv image4.jpg 'image 4.jpg'

Ak súbor obsahuje medzery, musíme ho uviesť do apostrofov/úvodzoviek.

Vytvorme galériu súborov:

#!/bin/sh

# pre subor /tmp/xmas/santa-claus.jpg -> santa-claus.html

daj_html() {
    NAZOV_SUBORU="$1"

    if [ -z "$NAZOV_SUBORU" ]
    then
        exit 1
    fi

    NAZOV_SUBORU=${NAZOV_SUBORU##*/}
    NAZOV_SUBORU=${NAZOV_SUBORU%.*}
    echo "$NAZOV_SUBORU.html"
}

for SUBOR in /tmp/xmas/*.jpg
do
    HTML=${SUBOR##*/}
    HTML=${HTML%.*}

    PREDCHODCA=$(ls /tmp/xmas/ -1 | grep "$HTML" -B1 | grep -v "$HTML")
    NASLEDOVNIK=$(ls /tmp/xmas/ -1 | grep "$HTML" -A1 | grep -v "$HTML");

    PREDCHODCA=$(daj_html "$PREDCHODCA")
    NASLEDOVNIK=$(daj_html "$NASLEDOVNIK")

    VYSTUP=~/public_html/galeria/$HTML.html

    echo "<h1>$HTML</h1>" > $VYSTUP
    if [ -n "$PREDCHODCA" ]
    then
        echo "<a href='$PREDCHODCA'>PREDOSLY</a>" >> $VYSTUP
    fi

    if [ -n "$NASLEDOVNIK" ]
    then
        echo "<a href='$NASLEDOVNIK'>NASLEDOVNIK</a>" >> $VYSTUP
    fi

    # echo "<h1>$HTML</h1> <a href='$PREDCHODCA'>PREDOSLY</a> <br />  <img src='${SUBOR##*/}' />" > ~/public_html/galeria/$HTML.html
    echo "<img src='${SUBOR##*/}' />" >> $VYSTUP

    cp "$SUBOR" ~/public_html/galeria
done
 • využijeme for iterujúci cez názvy súborov.
  • hviezdičková expanzia in /tmp/xmas/*.jpg funguje aj pre súbory s medzerami
 • využijeme pestrú paletu expanzií: percentovú, dvojmrežové

Vlastné funkcie

 • vlastné funkcie sa tvária ako skripty
 • hlavička:

  daj_html()

 • hlavička nemá ani def, ani function

 • žiadne deklarácie dátových typov: v shelli neexistujú
 • žiadne parametre: riešia sa premennými $1, $2
  • v rámci funkcie vieme pristupovať k týmto parametrom podobne ako z bežného skriptu
  • tieto premenné sú “lokálne”, prekryjú význam rovnakých premenných z vonkajšieho skriptu
 • vracať sa môže len exit kód (celé číslo medzi 0 a 255, v praxi medzi 0 a 125, viď Wikipedia)
  • funkcia môže vracať len exit kód tak ako shellskript.
 • môže len zapisovať do výstupov
 • možno použiť fintu s vyhodnotením premennej:

  scitat() {
      [ -n "$1" ] || return 1
      [ -n "$2" ] || return 2
  
      echo $(( $1 + $2 ))
  }
  
  echo "Scitavam" $(scitat 2 2)
  

Vstupy a výstupy

Štandardný výstup

 • Bežný program zapisuje do štandardného výstupu
  • špeciálny súbor stdout
  • obvykle je spriahnutý s obrazovkou: čo sa zapíše do stdout, ide na obrazovku
  • v Jave: System.out.println()
  • v C: súbor stdout, resp. implicitný pri funkciách typu printf(), resp puts()
 • štandardný výstup možno presmerovať do súboru

  echo "Hello World" > echo.txt
  
  • súbor sa prepíše s každým spustením
 • možno pripájať (append) k súbor cez >>
 • výstup možno potlačiť presmerovaním do špeciálneho súboru /dev/null
  • čierna diera: všetko, čo sa doň zapíše, sa zahodí
  • mnoho štandardných nástrojov má parameter -q (quiet) pre tichý mód, ale niekedy to nepomôže

Chybový výstup

 • programy majú k dispozícii druhý kanál na zápis: chybový výstup
  • špeciálny súbor stderr
  • tiež spriahnutý s obrazovkou
  • v Jave: System.err.println()
  • v C: súbor stderr
 • demo:

  novotnyr@s:~$ find / '*' | wc -l
  find: `/tmp/mc-root': Permission denied
  find: `/tmp/mlacko/public_html': Permission denied
  
  • find hľadá súbory, ale správy o odopretí prístupu posiela na stderr
  • neexistuje -q
 • presmerovať chybový výstup môžeme takto:

  find / '*' 2> /dev/null | wc -l
  
  • 2> presmeruje “druhý kanál”, čo je stderr do čiernej diery
  • 1> je stdout
 • presmerovať oba výstupy môžeme cez jednoduchý zobák.

Spúšťanie procesov na pozadí

Použitie ampersandu

Ľubovoľný proces môžeme spustiť na pozadí cez ampersand:

novotnyr@s:~$ find / '*' 2> /dev/null | wc -l &
[1] 31314

Náš proces sa stane jobom: po spustení sa rozbehne na pozadí, a dostane číslo “1” a PID 31314.

Po dobehnutí vypíše výsledok a uvidíme stav dobehnutia:

[1]+ Done          find / '*' 2> /dev/null | wc -l

Pozor, joby nesmú kontinuálne niečo vypisovať: bude sa to miešať s terminálom a môžeme si dostať terminál do nepoužiteľného stavu. Zlá ukážka:

yes &

Vždy presmerujme výstupy do súboru! Nezmyselný, ale správny príklad:

yes > /dev/null &

Odoslanie jobu z popredia na pozadie

Bežiaci job môžeme poslať na pozadie cez Ctrl+Z. Uvidíme:

[1]+ Stopped         find / '*' 2> /dev/null | wc -l

Rozbehnúť na pozadí ho môžeme cez bg:

[1]+ find / '*' 2> /dev/null | wc -l &

Zoznam jobov

Zoznam jobov môžeme pozrieť cez

jobs

Pozor! Nefunguje to krížom cez rôzne terminály (= rôzne inštancie putty)

Vyzdvihnutie jobu z pozadia na popredie

Job môžeme z pozadia dostať na popredie:

fg

Alternatívne:

`fg %2` 

Zoberie na popredie job číslo 2.

Zabitie jobu

 • Zabiť job č. 3 môžeme cez

  kill %3
  

Joby, ktoré prežijú odhlásenie

Ak chceme, aby job prežil odhlásenie z terminálu:

novotnyr@s> nohup yes &

[1] 31897
nohup: ignoring input and appending output to `nohup.out'

Príkaz nohup sa postará o presmerovanie výstupov do textového súboru

Slušné správanie k stroju

 • úlohy na pozadí často nepotrebujú plnú pozornosť
 • “spustíme, odídeme spať, ráno máme výsledok”
 • nice: “buď milý k systému”

  nohup nice yes &
  
 • pridelí procesu nižšiu prioritu vykonávania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *