Seminár k operačným systémom: Cvičenie 8 [awk a sed]

Použité články

Väčšina úloh pochádzala z dvojice článkov:

Dodatočné úlohy pracovali nad súborom /tmp/cisari.txt:

Meno, Datum narodenia a umrtia, datum panovania
-----------------------------------------------
Frantisek Jozef I., 1887-1922, 1848-1916
Karol I. Habsbursky, 1830-1916, 1916-1918
Ferdidand I. Dobrotivy, 1793-1875, 1835-1848
Frantisek II. Habsbursky, 1768-1835, 1792-1835
Leopold II. Habsbursky, 1747-1792, 1790-1792
Jozef II., 1741-1790, 1765-1790
Maria Terezia, 1717-1780, 1740-1780

Nájdite najdlhšie vládnuceho vládcu/vládkyňu

#!/bin/awk -f

BEGIN {
    FS=", "
    MAX = 0;
    NAJDLHSI = ""
}

NR >= 3 {
    split($3, ROKY, "-")
    print $1, ROKY[2] - ROKY[1]

    if (ROKY[2] - ROKY[1] > MAX) {
        MAX = ROKY[2] - ROKY[1]
        NAJDLHSI = $1
    }
}

END {
    print "============="
    print NAJDLHSI, MAX
}
 • použime shebang line, tak ako v prípade bežných shellskriptov
 • awk potrebuje parameter -f pre uvedenie cesty k súboru so skriptom
 • nastavíme field separator v BEGIN, lebo v shebangu sa nastavuje cez -F podivným spôsobom.

Alternatívne

#!/bin/awk -f

BEGIN {
    FS=", "
    OFS="|"
}

NR >= 3 {
    split($3, ROKY, "-")
    print $1, ROKY[2] - ROKY[1]
}

Voláme

./najdlhsi_vladca2.awk < /tmp/cisari.txt | sort -t'|' -k2nR
 • Nastavíme výstupný oddeľovač OFS na rúru.
 • Triedime potom podľa druhého stĺpca (-k2), numericky (lebo inak sa použije lexikografické triedenie, kde 1 < 13 < 2) a obrátene. Výsledok voliteľne obsekneme headom.

Vygenerujte SQL INSERTy do databázy

#!/bin/awk -f

BEGIN {
    FS=", "
    OFS=","
}

NR > 2 {
    split($2, ZIVOT, "-")
    split($3, VLADA, "-")

    print "INSERT INTO cisari VALUES ('" $1 "'", ZIVOT[1], ZIVOT[2], VLADA[1], VLADA[2] ");"
}
 • nastavíme výstupný oddeľovač na čiarku
 • vygenerujeme separátne INSERTy, lebo pri hromadnom použití sa nevieme zbaviť koncovej čiarky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *