UINF/PAZ1c 2015 – 3. prednáška

Stručný nástrel používateľského rozhrania a prepojenie s DAO objektami. Závislosti/kolaborátori a prepojenie cez inštančné premenné. Dvojvrstvové aplikácie, ich výhody a limitácie. Interfejsy. DAO implementované v MySQL databáze. Spring JDBC API

UINF/PAZ1c 2014 – 2. prednáška

Návrh CRUD aplikácií. Príklad aplikácie na uchovávanie citátov. Definícia entity, návrh entít, úvahy nad identitou. Návrhový vzor Data Access Object ako sprístupnenie vrstvy. Stručný nástrel používateľského rozhrania a prepojenie s DAO objektami. Závislosti/kolaborátori a prepojenie cez inštančné premenné. Dvojvrstvové aplikácie, ich výhody a limitácie.

UINF/PAZ1c 2013 – 2. prednáška

Návrh CRUD aplikácií. Príklad aplikácie na uchovávanie citátov. Definícia entity, návrh entít, úvahy nad identitou. Návrhový vzor Data Access Object ako sprístupnenie vrstvy. Stručný nástrel používateľského rozhrania a prepojenie s DAO objektami. Závislosti/kolaborátori a prepojenie cez inštančné premenné. Dvojvrstvové aplikácie, ich výhody a limitácie.