Seminár k operačným systémom: Cvičenie 6 [Bash II.]

Hľadanie súborov cez find alebo locate. Expanzia reťazcov a ochrana pred ňou. Hľadanie súborov v archívoch. Pokročilé grepovanie: s kontextom, s regulárnymi výrazmi. Pandoc ako nástroj na konverziu textov. Podmienky if. Sťahovanie súborov z webu: wget. Runlevely v linuxe. Cyklus for v kombinácii s expanziou názvov súborov.