Seminár k operačným systémom: Cvičenie 5 [Bash I.]

Úvod do Bashu. Expanzie. Rúry. Výpis adresárov a súborov ls. Počítanie slov wc. Filtrovanie riadkov grep. Odsekávanie začiatočných a koncových riadkov cez head a tail. Rezanie formátovaných súborov cez cut. Nahrádzanie znakov cez tr. Nahrádzanie reťazcov cez sed. Viacriadkové skripty. Použitie for cyklu.

Z Javy migrujuvší céčkar 6: putsy, argvá, a znaky dnu/von

Programom, čo nekomunikuje s vonkajším svetom, nemusí existovať. Ukážme si céčkarské funkcie: exit kódy, parametre príkazového riadka, hlúpu tlač cez puts() a čítanie/tlač znakov zo štandardných vstupov/výstupov.