pysimplesoap: pythonovský klient k webovej službe JAX-WS 2.0

@Deprecated článok K tomuto článku už existuje novšia verzia. Inštalácia pysimplesoap Predpokladám, že máte nainštalovaný Python. Predpokladám, že máte nainštalované setuptools. Ak nie, urobte tak pomocou manuálu na stránke nástroja