180 minút s Androidom: 6. stretnutie [Kalendárik s farebnými dňami]

Vytvorme aplikáciu, ktorá zobrazí kalendárik, v ktorom si môžeme začiarkavať dni jednou z vybraných farieb. Ukážeme vlastný layout komponentov, zostavenie kalendára, dialógy a vlastné content providery.

180 minút s Androidom: 4. stretnutie [databázový Debilníček]

Ukážeme si prácu s databázami v duchu API Androidu 2.x. Pripravíme otvárač databázy, vysvetlíme si kurzory, prepojíme záznamy s tabuľkou a ukážeme odporúčané praktiky a nepríjemnosti.