180 minút s Androidom: 2. stretnutie [Obesenec]

Hra Obesenec/Hangman

Cieľ

Cieľom stretnutia je vytvoriť hru Obesenec (Hangman). Využijeme pritom

 • obrázky realizované ako resources
 • naučíme sa základy životného cyklu aktivity a zistíme, prečo v Androide neexistuje zatváracie tlačidlo
 • ukážeme si, ako možno využívať bežný Java kód
 • naučíme sa notifikovať používateľa pomocou toastov.

Materiály

Kostra projektu

 • stiahnite si kostru projektu
 • obsahuje štandardnú Java triedu s kódom logiky hry
  • ak trieda využíva len veci z JDK 5 a novšej, dá sa bez problémov vložiť do projektu
  • toto je príklad, keď sa zdroják prekompiluje do .class a následne do .dex
 • plus ukážkové PNG obrázky pre šibenicu

GUI

 • venujme sa minimalistickej verzii:
  • label TextView pre uhádnuté písmená
   • neuhádnuté indikované podtržníkmi
  • textové políčko EditText pre zadávanie textu
   • maximálna dĺžka 1 (nastaviteľné v layoute)
  • obrázok ImageView pre obrázok šibenice
 • po kliknutí na šibenicu sa vyhodnotí kolo

  • realizujeme klasickým atribútom onClick:

   <ImageView
     android:id="@+id/gallowsImageView"
     android:src="@drawable/gallows0"
     android:layout_width="wrap_content"
     android:layout_height="wrap_content"
     android:onClick="gallowsImageViewClick"
      />
   
  • čakáme, že v aktivite bude metóda:

   public void gallowsImageViewClick(View view)
   

Resources

 • obrázok so šibenicou potrebuje odkaz na obrázok
 • vložíme ho do res/drawable
  • adresár obsahuje viacero podadresárov, určené pre rozličné typy zariadení s rozličným rozlíšením či DPI
  • súbory v res/drawable sú štandardné
 • v obrázku využijeme android:src="@drawable/gallows0" ako odkaz na res/drawable/gallows0.png.

Toast

 • slúžia na stručné informačné oznámenia, ktoré používateľ zoberie na vedomie a nemusí ich odklikávať (flash notifications)

  Toast.makeText(this, "You must enter a letter.", Toast.LENGTH_SHORT)
  .show();
  
 • potrebujeme:
  • kontext: obvykle aktivita, z ktorej vyvolávame aktivitu
  • text, ktorý sa zobrazí
  • dĺžku zobrazenia: prevezmeme z konštanty

Farebné filtre

 • Nastavme farebný filter pre obrázok.
 • Zafarbime ho do zelena, ak je hra vyhratá:

  ColorFilter filter = new LightingColorFilter(Color.RED, Color.BLACK); 
  gallowsImageView.setColorFilter(filter);
  

Životný cyklus

 • aplikácia zatiaľ nereaguje na zmeny životného cyklu
 • ak otočíme displej, aktivita sa ukončí a spustí nanovo
 • očividný prejav: vygeneruje sa úplne nové slovo s odlišným počtom znakov
 • musíme prekrývať metódy životného cyklu a ukladať stav

Stav aktivity

 • čo je stavom aktivity?
  • obsah textového políčka s písmenom
  • aktuálny obrázok šibenice
  • obsah políčka s uhádnutými písmenami
 • stav aktivity je spätý so stavom hry Game
 • ak aktivita odchádza na pozadie, musíme stav inštancie aktivity uložiť
  • využime onSaveInstanceState() s parametrom typu Bundle
  • Bundle je mapa, do ktorej môžeme uložiť objekty, ktoré majú prežiť reštart aktivity
  • Bundle = zaváraninové poháre
  • nezabudneme zavolať rodičovskú implementáciu cez super.....
 • ak je aktivita zabitá a znovuvytvorená, v Bundle príde mapa s predchádzajúcimi uloženými hodnotami
  • musíme však overiť aj situáciu, keď je Bundle rovný null
 • bonusová vlastnosť: stav komponentov s android:id sa manažuje automaticky
 • toto všetko sa týka prechodného stavu: ak niekto reštartne telefón a podobne, musíme riešiť ukladanie perzistentného stavu
  • využijeme SQL databázu
  • alebo súbory
  • o tom nabudúce
 • späť k hre Game: ak hru vyhlásime za Serializable, vieme ju ľahko pchať do Bundle
  • toto je Java záležitosť
  • všetky inštančné premenné musia byť rekurzívne serializovateľné

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *