180 minút s Androidom: 6. stretnutie [Kalendárik s farebnými dňami]

Vytvorme aplikáciu, ktorá zobrazí kalendárik, v ktorom si môžeme začiarkavať dni jednou z vybraných farieb. Ukážeme vlastný layout komponentov, zostavenie kalendára, dialógy a vlastné content providery.