UINF/PAZ1c 2013 – 6. prednáška

Maven ako nástroj na správu závislostí projektu. Logovanie: úloha, princípy a filozofia. Ukážka logovania cez slf4j / logback. Výnimky: využitie výnimiek, kontrolované a nekontrolované výnimky. Zásady spracovania výnimiek a využitie pri návrhu API.

UINF/PAZ1c 2013 – 2. prednáška

Návrh CRUD aplikácií. Príklad aplikácie na uchovávanie citátov. Definícia entity, návrh entít, úvahy nad identitou. Návrhový vzor Data Access Object ako sprístupnenie vrstvy. Stručný nástrel používateľského rozhrania a prepojenie s DAO objektami. Závislosti/kolaborátori a prepojenie cez inštančné premenné. Dvojvrstvové aplikácie, ich výhody a limitácie.