Systémové programovanie 2014: požiadavky na hodnotenie

Novinky.

 • druhý (opravný) termín obhajoby bude 4. júna od 13:30 v P7
 • aktualizácia požiadaviek:
  • aktivity v projekte musia mať korektne implementovaný životný cyklus
  • uvádzajte presné zdroje (URL) cudzích kódov

Hodnotenie projektu

Systémové programovanie sa končí ohodnotením samostatne vypracovávaného projektu s nasledovnými charakteristikami:

 • zvoľte si tému projektu. Inšpirujte sa brainstormingom, aplikáciami z Google Play, či iných platforiem
 • vyberte si technologické črty vášho projektu. Na úspešnú obhajobu projektu si vyberte črty v minimálnej sume 15 bodov a úspešne ich obhájte v minimálnej sume 12 bodov.
 • projekt vypracujte samostatne. Tímové projekty nie sú povolené.
 • osobne ho obhájte v stanovený dátum.

Nutné požiadavky

 • pri vývoji predpokladajte minimálny API Level 9 (Android 2.3)
 • aplikácia musí korektne bežať na oboch vetvách platformy: na Androide 2.x i na Androide 4.x.
 • ak využívate cudzí kód alebo externú knižnicu, uveďte exaktný odkaz na jeho autora alebo pôvodinu.

Technologické črty

 • aktivita: minimálne dve netriviálne (1 bod + 1 bod za každú dodatočnú aktivitu). Každá aktivita musí mať korektne implementovaný životný cyklus a byť schopná vysporiadať sa so zmenou konfigurácie (otočenie zariadenia).
 • SQL: využitie relačnej databázy, contentprovidery, loadery (2 body)
  • nepoužívajte metódy managedQuery() a pod. na vykonávanie kódu v hlavnom vlákne; sú zakázané a namiesto nich využite loadery.
  • využitie viactabuľkového contentloadera (1 body)
 • preferencie: využitie preferencií vrátane preferenčnej aktivity (1 bod)
 • služby: služba založená na IntentService (1 bod)
  • bindery$$$: služba využívajúca Bindery (2 body)
 • zoznamy, mriežky, tabuľky: využitie zoznamu, mriežky či podobného komponentu s adaptérom (1 bod)
  • ViewBinder$$$: návrh vlastného adaptéra s ViewBinderom (1 bod)
 • netradičný komponent$$$: využitie netradičného komponentu z knižnice Androidu, či z externej knižnice (1bod)
 • fragment: aktivita s fragmentami (1 bod)
  • aktivita s viac než jedným fragmentom (1 bod)
  • tabs (karty) (1 bod)
  • swiping view (1 bod)
 • HTTP klient: využitie HTTP klienta, resp. URLConnection na komunikáciu so serverom (1 bod)
 • notifikácie (1 bod)
 • dialóg (1 bod)
 • senzory: využitie niektorého senzora (GPS, krokomer) (1 bod za každý senzor)
 • fotoaparát/videokamera (1 bod)
  • vlastné vykresľovanie náhľadu$$$ (1 bod)
 • zdieľanie: odosielanie či prijímanie dát do iných aplikácií (1 bod za odosielanie, 1 za prijímanie)
  • zdieľania cez Android Easy Share$$$
 • kompatibilná knižnica v7 (1 bod)
 • vlastná modifikácia ActionBaru$$$: obohatenie ActionBaru o vlastné komponenty: vyhľadávanie, špeciálne tlačidlá (1 bod)
 • externá knižnica$$$ využitie externej Java knižnice v projekte (1 bod)
 • vlastný štýl aplikácie$$$ (1 bod)
 • synchronizácia$$$ s využitím synchronizačného API Androidu (2 body)

Črty označené $$ sú bonusové a priamo sa na stretnutiach nepreberali, alebo sa preberali v zjednodušenej forme. Pomôže Vám literatúra, dokumentácia k Androidu a StackOverflow.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *