Inštalácia Oracle JDK 7 na Debian Wheezy 64-bit

 1. Stiahnite jdk-7u25-linux-x64.tar.gz zo stránok Oracle. Bez prehliadača je to náročné, ale použite fintivý skript

  wget --no-check-certificate --no-cookies --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u25-b15/jdk-7u25-linux-x64.tar.gz"
  

Celú URL zistíte v bežnom desktopovom prehliadači. Na webe Javy treba odsúhlasiť licenciu a potom skopírovať URL cieľový odkaz.

 1. Overte, či existuje /opt, ak nie, tak ho vytvorte:

  ls /opt
  

  Ak neexistuje, tak:

  mkdir /opt
  
 2. Rozbaľte .tar.gz do /opt:

  tar -xvf jdk-7u25-linux-x64.tar.gz -C /opt
  
 3. Vytvorte symlink do /opt/jdk7:

  ln -s /opt/jdk1.7.0_25 jdk7 
  
 4. Aktualizujte alternatives:

  update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/opt/jdk7/bin/java" 20000     
  
  update-alternatives --install "/usr/bin/javac" "javac" "/opt/jdk7/bin/javac" 20000
  
  update-alternatives --install "/usr/bin/javaws" "javaws" "/opt/jdk7/bin/javaws" 20000
  
 5. Overte, že alternatives vedú k správnej Jave:

  update-alternatives --config java
  

  Výsledok:

  There is only one alternative in link group java (providing /usr/bin/java): /opt/jdk7/bin/java
  Nothing to configure.
  
 6. Overte funkčnosť Javy:

  root@server:~# java -version
  java version "1.7.0_25"
  Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_25-b15)
  Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 23.25-b01, mixed mode)
  
 7. Pridajte cestu k implicitnej JAVA_HOME pre všetkých používateľov.

  • Otvorte /etc/profile
  • Pridajte

   export JAVA_HOME=$(readlink -f /usr/bin/java | sed "s#bin/java##")
   
 8. Alternatívne: Ak nechcete pridávať globálnu definíciu, ale chcete zaviesť JAVA_HOME len len pre jedného používateľa (seba), v jeho domovskom adresári upravte .profile.

  export JAVA_HOME=$(readlink -f /usr/bin/java | sed "s#bin/java##")
  

  V súlade s odporúčaniami pre Debian, je dobré vytvoriť aj ~/.bash_profile a skontrolovať, že obsahuje

  if [ -f ~/.profile ]; then
    . ~/.profile
  fi 
  
 9. Prihláste sa nanovo do systému.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *