UINF/PAZ1c 2014 – 8. prednáška

Princípy tvorby grafických používateľských rozhraní (GUI). Komponenty, udalosti a poslucháči. Ručná tvorba okna v Swingu. Obsluha udalostí pomocou poslucháčov reprezentovaných anonymnými vnútornými triedami. Modely zoznamov: ukážka rozličných implementácií a variantov

UINF/PAZ1c 2014 – 2. prednáška

Návrh CRUD aplikácií. Príklad aplikácie na uchovávanie citátov. Definícia entity, návrh entít, úvahy nad identitou. Návrhový vzor Data Access Object ako sprístupnenie vrstvy. Stručný nástrel používateľského rozhrania a prepojenie s DAO objektami. Závislosti/kolaborátori a prepojenie cez inštančné premenné. Dvojvrstvové aplikácie, ich výhody a limitácie.