UINF/PAZ1c 2014 – 7. prednáška

Liskovovej substitučný princíp. Ďalšie dôvody, prečo kružnica nesmie dediť od elipsy. Ešte raz o kontraktoch: *conditions a invarianty. Súvis kontraktu s LSP. Dedičnosť narúša zapuzdrenie. Nástroje pre podporu dedičnosti: abstraktné triedy a finálne triedy.

Interfejsy ako body rozšíriteľnosti: príklad pre binárny strom a návrhového vzoru Visitor. Anonymné vnútorné triedy a zápis v Jave.

Slajdy

Zdrojové kódy

Ďalšie zdroje

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *