UINF/PAZ1c 2015 – 3. prednáška

Stručný nástrel používateľského rozhrania a prepojenie s DAO objektami. Závislosti/kolaborátori a prepojenie cez inštančné premenné. Dvojvrstvové aplikácie, ich výhody a limitácie. Interfejsy. DAO implementované v MySQL databáze. Spring JDBC API

UINF/PAZ1c 2014 – 8. prednáška

Princípy tvorby grafických používateľských rozhraní (GUI). Komponenty, udalosti a poslucháči. Ručná tvorba okna v Swingu. Obsluha udalostí pomocou poslucháčov reprezentovaných anonymnými vnútornými triedami. Modely zoznamov: ukážka rozličných implementácií a variantov