UINF/PAZ1c 2015 – 3. prednáška

Stručný nástrel používateľského rozhrania a prepojenie s DAO objektami. Závislosti/kolaborátori a prepojenie cez inštančné premenné. Dvojvrstvové aplikácie, ich výhody a limitácie. Interfejsy. DAO implementované v MySQL databáze. Spring JDBC API