Swing, NetBeans a výber dátumu z palety komponentov

Chcete mať v swingovom okienku výber dátumu, teda date picker? V štandardnej palete komponentov, žiaľ, nič také nie je, ale našťastie je internet plný rozličných variantov v podobe knižníc, ktoré môžeme ľahko využiť.

Jednou z nich je staršia, ale stále užitočná knižnica SwingX, ktorá poskytuje viacero prvkov, na ktoré sa v štandardnom Swingu „zabudlo”.

Nový projekt

V NetBeanse založme nový projekt z kategorie Maven | Java Application. Vďaka Mavenu si totiž zjednodušíme správu závislostí, a najmä knižnicu pre kalendár dotiahneme na tri kliky.

Pridanie závislosti

Knižnicu pre dátumový komponent vieme zaviesť ako závislosť. Kliknime v projektovom strome pravým tlačidlom myši na položku Dependencies a zvoľme Add Dependency….

swing1

Z menu zvoľme balíček org.swinglabs.swingx, artefakt swingx-all verzie 1.6.5-1.

swing2

Komponent do palety

Z hlavného menu NetBeans zvoľme Tools | Palette | Swing/AWT components. Dostaneme sa do správcu vizuálnych komponentov, ktorí sú k dispozícii pre použitie v swingových oknách.

Ak pridáme našu knižnicu do palety, NetBeans ju prezrie a vyhľadá v nej všetky komponenty, ktoré sa dajú umiestniť do palety.

Nová kategória

Založme si novú kategóriu pre komponenty z tejto knižnice. Tlačidlom New Category vytvoríme novú kategóriu; nazvime ju SwingX.

Vyhľadanie komponentov v knižnici

Knižnicu vyhľadajme v súborovom systéme kliknutím na tlačidlo Add from JAR…. Keďže o knižnicu sa stará Maven, súbor JAR sa fyzicky nachádza v lokálnom mavenovskom úložisku, ktorý je obvykle v domovskom priečinku v adresári .m2. Preklikajte sa cez adresárovú štruktúru k JAR archívu. Na mojom windowsovom stroji sa JAR nachádza v adresári:

c:\Users\novotnyr\.m2\repository\org\swinglabs\swingx\swingx-all\1.6.5-1\swingx-all-1.6.5-1.jar

V ďalšom kroku sprievodcu vyberme komponenty, ktoré sa zjavia v palete. Knižnica má bohatý výber, z ktorého vyberme komponenty do palety SwingX

swing3

Nový formulár

Vytvorme teraz nový formulár typu JFrame a umiestnime doňho náš komponent. Ako vidíme, v palete sa zjavili nové komponenty, ktoré môžeme jednoducho zobrať a myšou pretiahnuť do formulára.

Vlastnosti komponentov

Komponent sa stal plnoprávnou súčasťou platformy: môžeme ho naťahovať, presúvať, umiestňovať ho do layoutu okna, ba dokonca meniť jeho vlastnosti cez Properties!

swing4

Záver

Maven, NetBeans a knižnice sú skvelá kombinácia, kde vieme prakticky ľubovoľný vhodne implementovaný komponent zobrať a využiť práve tak, ako by bol súčasťou bežnej palety.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *