meno:Gabriela Andrejková
tituly:doc. RNDr. CSc.
pracovisko:Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta UPJŠ
pozícia:odborný pracovník
e-mail:...@upjs.sk
miestnosť:74
telefón:00421 (55) 2342444, v rámci UPJŚ 82444
Motto: "Učiteľ môže usmerniť študentov v ich úsilí vedieť ako, prečo, načo."

Výučba:
Zimný semester 2017/18 Letný semester 2017/18
Úvod do neurónových sietí Formálne metódy verifikácie 1 2 3 4 5
Neurónové siete Strojové učenie Pr
Seminár z neurónových sietí a stringológie Testovanie a verifikácia programov 1 2 3 4 5
Seminár z informatiky Seminár z informatiky
Seminár z neurónových sietí a stringológie

Hlavné oblasti výskumu:
Stringológia (algoritmy na spracovanie reťazcov rôznych typov),
neurónové siete (návrhy a implementácia modelov neurónových sietí),
didaktika výučby informatiky (hlavne programovania).

Publikácie v rokoch 2011-2012
Niektoré publikácie do roku 2010
Moji ukončení doktorandi: 8
Ukončené diplomové práce, ktoré som viedla: 84

Projekty a výskumné úlohy:
APVV 2006 projekt - INKPOT: Zvyšovanie vedomostného potenciálu (zodpovedný riešiteľ). Podporené aktivity: InKPot 1.
ESF Projekt: Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika (garant 2. cieľovej skupiny) DVUI
Projekty v grantovej agentúre KEGA (zodpovedný riešiteľ): 3
Projekty v grantovej agentúre VEGA (spoluriešiteľ): 8
Riešiteľ projektu IT Akadémia

Moje ďalšie aktivity:
Olympiáda v informatike CKOI 2013
Člen Výkonného výboru Slovenskej informatickej spoločnosti
Člen progr. výboru konferencií DIDINFO, PSC, IWANN, KUZ