Spustená nová IHRA stránka

Spustili sme novú stránku súťaže. Mala by byť prehľadnejšia a poskytovať viac užitočných informácií (napr. sekcia Zdroje). Stránka ešte nie je v úplne finálnom stave. V budúcnosti (nedávame presný čas lebo Valve Time) plánujeme ešte spustiť fórum aby sa dali verejne riešiť akékoľvek problémy so súťažou, prípadne aby mohli súťažiaci diskutovať o svojich hrách. Ak si všimnete nejaké chyby alebo nedostatky, môžete nás kontaktovať na ihra@science.upjs.sk.