Pravidlá

Priebeh

 • Jeden alebo viac ľudí sa registrujú.
 • Autori tvoria hru. Akokoľvek dlho, s akýmikoľvek nástrojmi, na akúkoľvek tému, akýkoľvek typ hry.
 • Hru autori pošlú.
 • A prídu sa ukázať a predviesť svoju hru na spoločnom stretnutí, kde budú najlepšie hry ohodnotené.

Harmonogram

Registrácia (možnosť registrovať aj hru z predchádzajúceho roka) do 28.02.2021
Odosielanie hier do 31.03.2021
Online prezentácia a vyhodnotenie apríl 2021

Ako sa zapojiť

Do súťaže sa môže zapojiť jednotlivec alebo tím v jednej z kategórií:

 • Z: základné školy
 • S: stredné školy
 • U: študenti PF UPJŠ
 • O: všetci ostatní

Registrácia je možná do 28.2.2021 odoslaním mailu s predmetom IHRA registrácia na adresu ihra@science.upjs.sk. Registračný mail by mal obsahovať tieto údaje:

 • Meno a priezvisko autora/autorov (a prípadne názov tímu)
 • Súťažná kategória (a prípadne názov školy/škôl súťažiacich)
 • Predbežný názov hry
 • Programovací jazyk (alebo prostredie, napr. Game Maker, Unity3D alebo UDK)

Tip

Je možné zapojiť sa aj s hrou, s ktorou ste súťažili v predošlom ročníku, ale jej vývoj naďalej pokračuje.

Tvorba

Typ hry, programovací jazyk, nástroje a obsah hry nie je obmedzený. Podmienkou je do hry tvorivo zakomponovať logo UPJŠ.

Je potrebné vytvoriť popis vo forme súboru, napr. .pdf, .doc, .txt atď. Ak má hra webovú stránku, popis môže byť aj časťou stránky. Popis by mal obsahovať tieto údaje:

 • Mená autorov
 • Názov hry
 • Použitý programovací jazyk alebo prostredie
 • Krátku myšlienku hry a/alebo príbeh
 • Popis ovládania hry
 • Ak má hra webovú stránku, linka na túto stránku
 • Screenshoty z hry (ak hra nemá grafiku môžu byť aj zvuky, text)

Tip

 • Ak hra nemá grafiku, logo sa dá nahradiť napr. ASCII art verziou alebo zvukom.
 • Logo sa dá zakomponovať aj do loading obrazovky ak sa nikde inde “nehodí”.

Tip

Screenshoty by mali byť v čo najväčšom rozlíšení a v bezstratovom formáte (napr. .png). Kvalita obrázkov v stratových formátoch ďalej poklesne pri akýchkoľvek ďalších úpravách.

Tip

V sekcii Zdroje nájdete užitočné linky pre tvorbu hier ako nástroje, knižnice, bezplatné zbierky grafiky, zvukov, atď.

Odosielanie

Súťažné hry je možné odoslať do 31. 3. 2021. Odošlite na adresu ihra@science.upjs.sk mail s predmetom IHRA (meno autora/autorov alebo názov tímu), ktorý bude obsahovať:

 • Oficiálny názov hry
 • Archív s hrou (napr. .zip, tar.gz, .7z atď) obsahujúci:
  • hru so spustiteľným súborom (napr. .exe, .jar, .py, atď.)
   • v prípade webovej hry linka na hru
  • Zdrojový kód
  • Súbor s popisom hry alebo linka na popis na webovej stránke hry

Práva a zverejňovanie

Zdrojový kód hry nebude zverejnený na stránke súťaže; slúži len na nahliadnutie pre komisiu. Hra patrí jej autorom.

Samotná hra bude zverejnená na stránke súťaže, pokiaľ nepožiadate o jej nezverejnenie.

Tip

Ak je archív príliš veľký pre odoslanie v prílohe, pošlite linku.

Tip

Ak vaša hra vyžaduje, aby boli na počítači nainštalované nejaké knižnice (napr. SDL, MSVC runtime), zabaľte tieto knižnice s hrou, aby sa dala priamo spustiť. Ak hra potrebuje nejaký framework alebo virtuálny stroj (napr. GameMaker, Python, .NET, JVM), uveďte to v popise a skúste ho integrovať priamo v hre (ak sa dá) alebo aspoň zabaľte inštalátor, prípadne linku na inštalátor.

Tip

Ak nemusíte, neposielajte súbory ktoré hra nepotrebuje, napr. výstupy rôznych debuggerov a profilerov alebo SVN/Git súbory.

Prezentácia

Prehliadka hier prebehne online počas Študentskej vedeckej konferencie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach (dátum bude ešte upresnený). Počas prehliadky autori svoje hry odprezentujú pred komisiou a ostatnými súťažiacimi.

Súťažiaci majú možnosť pred začiatkom prehliadky otestovať svoju hru na prezentačnom PC (v prípade PC hier) a na prípadné riešenie nečakaných problémov.

Tip

Na spôsob prezentácie sa medze nekladú, najdôležitejšie je predviesť samotnú hru. Je dobré povedať niečo o vývoji hry, aké boli najväčšie problémy pri jej programovaní designe, jej krátku myšlienku, prečo je v hre to čo v nej je, atď.

Tip

Ak chcete, môžete (ale nemusíte) používať tradičné prezentačné “pomôcky” ako slidy. Budete mať k dispozícii projektor.

Tip

Hry budú na prezentačnom PC nainštalované dopredu.

Vyhodnotenie

Pri hodnotení hier sa bude brať do úvahy:

 • Nápad a jeho spracovanie
 • Hrateľnosť
 • Technická náročnosť
 • Zdrojový kód
 • Grafika a celkový estetický efekt
 • Prenositeľnosť na rôzne platformy

Výsledky budú vyhodnotené tesne po uzavretí súťaže a zverejnené na tejto stránke. Odmeňovanie najúspešnejších autorov prebehne na prehliadke hier.

Tip

Niektoré knižnice (SDL, ClanLib, atď.) uľahčujú alebo automatizujú prenositeľnosť na viacero platforiem. Niektoré enginy alebo prostredia (napr. Unity3D) dokážu vyexportovať kompletnú hru pre viacero platforiem. Tiež napr. HTML5 hry sú od začiatku prenosné.

Ceny

3 najlepšie hry v jednotlivých kategóriách budú odmenené poukážkami na nákup kníh.

TLDR verzia pravidiel

PRAVIDLÁ 7. ROČNÍKA SÚŤAŽE IHRA

IHRA je súťaž jednotlivcov a tímov v tvorbe p očítačových hier pre žiakov, študentov a nadšencov. Súťaž vyhlasuje a organizuje Ústav informatiky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.

 • 4 kategórie
  • Z: základné školy
  • S: stredné školy
  • U: študenti PF UPJŠ
  • O: všetci ostatní
 • Registrácia: Mail IHRA registrácia na ihra@science.upjs.sk do 28.2.2021
  • Meno a priezvisko autora/autorov/tímu
  • Súťažná kategória (prípadne názov školy/škôl súťažiacich)
  • Predbežný názov hry
  • Programovací jazyk/prostredie na tvorbu hier
 • Do hry je potrebné zakomponovať logo UPJŠ.
 • Akýkoľvek programovací jazyk
 • Treba vytvoriť popis hry (ako súbor, alebo ak má hra webstránku môže byť aj tam)
  • Mená autorov
  • Názov hry
  • Použitý programovací jazyk/prostredie
  • Krátku myšlienku hry a/alebo príbeh
  • Popis ovládania hry
  • Screenshoty z hry
 • Odosielanie: Mail IHRA (meno autora/autorov/tímu) na ihra@science.upjs.sk do 31.3.2021
  • Oficiálny názov hry
  • Archív s hrou (napr. .zip, tar.gz, .7z atď) obsahujúci:
   • Hru so spustiteľným súborom (napr. .exe, .jar, .py, atď.)
   • Zdrojový kód
   • Súbor s popisom hry alebo linka na popis na webovej stránke hry
 • Prehliadka hier/odmeňovanie bude prebiehať počas Študenskej Vedeckej Konferencie na PF UPJŠ.

Changelog

7. ročník

 • Nová stránka
 • Formát dokumentácie je len príklad, nie požiadavka
 • Popis musí obsahovať screenshoty
 • Informácie o zverejňovaní
 • Doplnené informácie pre negrafické hry