3. ročník IHRA a fórum

Ústav informatiky PF UPJŠ vyhlasuje 3. ročník súťaže IHRA.

IHRA je súťaž v tvorbe počítačových hier s voľnými pravidlami. Hry môžu byť akéhokoľvek žánru, o akejkoľvek téme, v akomkoľvek jazyku alebo engine a vyvíjané akokoľvek dlho; v hre je však potrebné zakomponovať kreatívnym spôsobom logo UPJŠ.

Registrácia jednotlivcov alebo tímov bude prebiehať do 31.01.2015 a odosielanie súťažných hier bude možné do 31.03.2015. Viac informácií v sekcii Pravidlá.

Fórum

Na začiatok 3. ročníka sa nám podarilo spustiť aj fórum (informácie o fóre). Ak máte akékoľvek otázky ohľadom súťaže, fórum je najlepšie miesto, kde ich môžete riešiť. Toto fórum nie je určené len pre súťaž IHRA, ale aj pre akúkoľvek diskusiu o tvorbe hier, pre riešenie technických problémov počas tvorby hier a pre diskusiu o herných projektoch, a to aj v prípade, že nesúvisia so súťažou.

Iné

Na stránke prebehli malé úpravy, mala by už byť čitateľná na Androide a pridali sme (neúplný) zoznam slovenských herných štúdií.