O IHRE

IHRA je súťaž v tvorbe počítačových hier. Účastníci (jednotlivci a tímy) tvoria hry, ktoré odovzdajú do určeného termínu a odprezentujú na spoločnom stretnutí. IHRA je určená pre žiakov, študentov, nadšencov aj profesionálnych vývojárov. Súťaž organizuje Ústav informatiky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Organizátorov je možné kontaktovať na adrese ihra@science.upjs.sk.

IHRA má pomerne voľné pravidlá bez obmedzenia času, témy alebo nástrojov, s cieľom povzbudiť ľudí aby si sadli a vytvorili niečo, čo ich zaujíma. Úlohou je vymyslieť hru a priviesť ju do hrateľného stavu. V rámci súťaže môžete hru prezentovať a stretnúť sa s ďalšími nadšencami. Najlepšie hry budú odmenené.

Súťaž sa koná raz ročne; hry sa odosielajú na jar a prezentujú počas Študentskej vedeckej konferencie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.