Android 1 – úvod a vytvorenie aplikácie

Stiahnuť slajdy: PDF

Prezentácia k vývoju aplikácií pre platformu Android.

 • Filozofický úvod
 • Typické zariadenie
 • Android SDK a API Levels
 • Vzťah VM Dalvik a Java VM
 • Výzor typického projektu
 • Manifest (AndroidManifest.xml) a strings.xml
 • Návrh aplikácie “Ahoj svet”
 • Pridanie tlačidla a obsluha kliknutia.
 • Princípy fungovania multitaskingu
 • Release aplikácie

Odkazy

 • Stiahnutie Android SDK
 • Pri inštalácii spustite AVD a stiahnite aspoň API pre Android 2.3.3.
 • Inštalácia Android Development Toolkit, plug-inu pre vývoj Eclipse. Na Windowse potrebné spúšťat Eclipse ako administrátor. V prípade problémov stiahnite kompletný ZIP a zinštalujte ho z lokálneho úložiska.

Ďalšie užitočné zdroje

 • Seriál Vyvíjíme pro Android na ABCLinuxu.cz, špeciálne prvý diel pre všeobecný úvod a druhý diel venovaný vytvoreniu aktivít.