[slajdy] Maven – zostavovanie projektov pomerne ľahko

Stiahnuť PDF, 85 slajdov, 2MB

Maven je už klasikou používanou pri zostavovaní (buildovaní) projektov v Jave. Síce to nie je ani zďaleka ideál, ale stále je to vec, ktorá sa bežne používa (a určite ešte dlho bude.) Obsiahlejšia prezentácia k Mavenu pokrýva úvod pre začiatočníkov. Zameriava sa stručne na:

 • stiahnutie a inštaláciu
 • spustenie
 • generovanie, kompilácia a spustenie prvého projektu
 • pom.xml: syntax a úloha
 • správa závislostí a úložiská artefaktov
 • plug-iny a ukážka na jednoduchom webovom projekte
 • build lifecycle: plug-iny, goaly a fázy
 • naviazanie plug-inu na fázu a konfigurácia
 • správa závislostí: scopes, vylúčenie závislosti, tranzitivita
 • viacmodulové projekty: agregácia a dedičnosť
 • deklarácia závislostí v modulárnych projektoch
 • integrácia s Eclipse a AntRun

Ďalšie zdroje v češtine: