MS SQL Server, JDBC, Maven a NetBeans

Ako použiť prístup k databázam MS SQL Serveru cez JDBC v Mavene? S NetBeansom je to omnoho ľahšie než by sa zdalo. Budeme potrebovať:

 • JDBC ovládače k MS SQL Serveru
 • Maven na správu závislostí
 • NetBeans ako klikací nástroj pre Maven a IDE pre kódenie

JDBC ovládače

 1. Stiahneme archív s JDBC ovládačom z portálu Microsoft MSDN.
 2. Na Windowse si vyberieme .exe súbor s automatickým inštalátorom
 3. Spustením súboru ho rozbalíme do adresára s názvom bez medzier, ideálne s cestou, ktorá obsahuje len krátke názvy (8.3)
 4. V rozbalenom adresári nájdeme dva súbory:
  • sqljdbc4.jar: ovládač pre JDBC 4.0 určený pre Javu 6 a 7.
  • sqljdbc.jar: ovládač pre JDBC 3.0 určený výhradne pre Javu 5
 5. poznamenáme si názov triedy pre samotný ovládač: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver

Maven a MS SQL ovládač

Mavenovské centrálne úložisko neobsahuje JAR archívy pre JDBC ovládač k tejto databáze, zrejme z licenčných dôvodov. Napriek tomu môžeme tento JAR súbor ručne nainštalovať do lokálneho mavenovského úložiska.

Inštalácia v NetBeanse

 1. Do projektu pridáme závislosť tradičným spôsobom: napr. pravým klikom na Dependencies a zvolením Add Dependency…

  Pridávanie závislostí do projektu

 2. Vyplníme ručne koordináty pre závislosť. V tomto prípade, prirodzene, sa artefakt k JDBC ovládaču v mavenovskom úložisku nenachádza. Vyplnením údajov vytvoríme mavenovské metadáta (popis) závislosti, ktorú v ďalšom kroku vložíme do lokálneho úložiska Mavenu ručne. Koordináty môžu byť:

  • Group ID: com.microsoft
  • Artifact ID: sqljdbc4
  • Version: 4.0.2206.100 (prevzatá z názvu inštalátora ovládača stiahnutého z MSDN).

  Vyplnenie koordinátov k závislosti

 3. Všimneme si, že závislosť sa už zjavila v projekte. Keďže k nej neprislúcha žiaden reálny JAR súbor, je označená výkričníkom.

  Pridaná závislosť do projektu

 4. Všimneme si, že závislosť sa už zjavila v projekte. Keďže k nej neprislúcha žiaden reálny JAR súbor, je označená výkričníkom.

 5. Teraz manuálne nainštalujeme JAR súbor do lokálneho úložiska. Pravým kliknutím na názov artefaktu (sqljdbc4.4.0.2206.100.jar) zobrazíme dialóg.

  Manuálna inštalácia artefaktu

 6. V dialógu určíme cestu k JAR archívu s JDBC ovládačom.

  Dialóg pre manuálnu inštaláciu artefaktu

Ručná inštalácia

Namiesto NetBeansu môžeme nainštalovať JAR artefakt do lokálneho úložiska Mavenu aj ručne. Ak máme stiahnutý Maven a príkaz mvn existuje v premennej prostredia PATH, môžeme spustiť:

mvn install:install-file -DartifactId=sqljdbc4 -DgroupId=com.microsoft -Dversion=4.0.2206.100 -Dpackaging=jar -Dfile=C:\\java\\mssqljdbc\\sqljdbc4.jar -DgeneratePom=false 

Testovací kód

Ak sa chceme pripojiť k databáze teplaky, adresa URL pre prístup k lokálnemu serveru bude vyzerať nasledovne:

jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=teplaky

Kompletný kód pre pripojenie:

import com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDataSource;
import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

public class JdbcDriverRunner {
  public static void main(String[] args) {
    SQLServerDataSource dataSource = new SQLServerDataSource();
    dataSource.setURL("jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=teplaky");
    dataSource.setUser("paz1c");
    dataSource.setPassword("a");

    Connection connection = null;
    Statement statement = null;
    ResultSet resultSet = null;

    try {    
      connection = dataSource.getConnection();
      statement = connection.createStatement();
      resultSet = statement.executeQuery("SELECT COUNT(*) FROM TEPLAKY");

      while(resultSet.next()) {
        System.out.println("Pocet teplakov:" + resultSet.getInt(1));        
      }

    } catch (SQLException e) {
      if(resultSet != null) {
        try {
          resultSet.close();
        } catch (SQLException ex) {
          ex.printStackTrace();
        }
      }
      if(statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          ex.printStackTrace();
        }        
      }
      if(connection != null) {
        try {
          connection.close();
        } catch (SQLException ex) {
          ex.printStackTrace();
        }
      }      
    }

  }    
}

Pramene

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *