Popoludnie s teóriou grafov - spomienkový seminár   english version

Hereditarnia Petra Mihóka

Peter Mihók

sa uskutoční vo štvrtok 17. mája 2012 o 14.00
vo Videokonferenčnej miestnosti (VKM), v budove Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
na Jesennej 5 v Košiciach

Program


Mirko Horňák Factorising a complete 3-uniform hypergraph into isomorphic delta-systems
Jaroslav Ivančo Independence systems
Gabriel Semanišin Hereditary properties of graphs
Marek Gróf On a location of the retail units in small urban areas
Some memories (... and not only of Africa)
Izak Broere A tribute to Peter Mihók