Rastislav Krivoš-Belluš

Metódy riešenia informatických úloh

1. cvičenie