Rastislav Krivoš-Belluš

KRS1 - Kryptografické systémy a ich aplikácie (doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.)

1. cvičenie

Hodnotenie: 2b za aktívnu účasť, 1b za vyriešenie 1. úlohy
 1. Dešifrujte (substitučná šifra):
  1. sifra v obrazku
  2. Zgyzhs rh z hrnkov hfyhgrgfgrlm xrksvi uli gsv Svyivd zokszyvg.
 2. Koľko je pri 46 prvkovej abecede (slovenských písmen) možných rôznych kľúčov pri šifrovaní?
  • monoalfabetickou substitučnou šifrou
  • polyalfabetickou substitučnou šifrou dĺžky 4
  • afinnou šifrou (Maple: ? numtheory[phi], Maxima: ? totient)
 3. Nasledujúci šifrovaný text je výsledkom afinnej šifry. Prvé dve písmená otvoreného textu sú if. Dešifrujte a popíšte postup.
  NEJFX VPCOB PYUKN RUKPC TPUBP VKBO
 4. Pomocou Hillovej šifry rádu 2 zašifrujte text "TOTOJELENSKUSKA". Správnosť overte dešifrovaním.

Odkazy