Rastislav Krivoš-Belluš

OPS1 - Bezpečnosť počítačových sietí

1. cvičenie

 1. Zachyťte komunikáciu na sieťovej karte a zobrazte si Ethernetové rámce.

2. cvičenie

 1. ARP Spoofing
  ifconfig
  arp
  netdiscover -r 158.197.31.0/24
  route
  arpspoof -i eth1 -t 158.197.31.175 -r 158.197.31.1

  ip address show
  ip neigh show
  ip route show

  IP Forwarding
  echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
  sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

  Permanent IP Forward
  /etc/sysctl.conf: net.ipv4.ip_forward = 1
  sysctl -p /etc/sysctl.conf
 2. VLAN (802.1q)
  ifconfig eth1 10.10.1.20X/24

  ip addr add 10.10.1.20X/24 dev eth1
  ip addr show
  ip link add link eth0 name eth0.100 type vlan id 100
  ip link set dev eth0.100 up

  yersinia -G
  vconfig add eth0 100
  ifconfig eth0.100

3. cvičenie

 1. WLAN - acrylic professional
  netsh wlan show profiles name="AAAA" key=clear
  netsh wlan export profiles

  airmon-ng wlan0
  airodump wlan0mon
  wifite
  crunch OD DO PISMENA -o zoznam
  aircrack-ng -w zoznam
 2. Domáca úloha: Zachyťte pakety (beacon+probe request) vo vašom okolí (doma) a vytvorte zoznam dostupných sietí, ako aj sietí ku ktorým sa zariadenia pokúšali pripojiť. Súbor so záznamom paketov+dva zoznamy odošlite mailom.

4. cvičenie

 1. Radius server

5. cvičenie

 1. IPv6
 2. IPSec

6. cvičenie

 1. OpenSSL
 2. Domáca úloha: Vytvorte vlastnú CA-koreňový + medziľahlý certifikát, nezabudnite na správne nastavenie politiky. V názve CA sa musí vyskytovať lkb a váš identifikátor (priezvisko/iniciály/prezývka). Medziľahlým certifikátom podpíšte aspoň 3 certifikáty - identifikujúce váš webový server a 2+ používateľov. Mailom pošlite certifikáty a ukážku kontroly (validity) používateľského certifikátu (textový súbor, resp. snímku obrazovky, obsahujúce príkaz a jeho výstup). Tieto certifkáty použijeme na ďalšom cvičení (tzn. prineste si certifikáty aj so súkromnými kľúčmi).

7. cvičenie

 1. OpenSSL
 2. Spustite httpS server (Apache) identifikujúci sa vašim certifikátom, kontrolujúcim aj certifikáty klientov.
 3. Vytvorte TLS proxy cez STunnel medzi Linuxom a Windowsom (→ Remote Desktop,← Telnet)
 4. Domáca úloha: Pošlite e-mail podpísaný vašim certifikátom (určeným na podpisovanie e-mailov, podpísaný vami vytvorenou medziľahlým certifikátom).