Rastislav Krivoš-Belluš

UGR1 - Úvod do počítačovej grafiky

1.cvičenie