Rastislav Krivoš-Belluš

UGR1 - Úvod do počítačovej grafiky

1.cvičenie

2.cvičenie

3.cvičenie

4.cvičenie

5.cvičenie

 1. Pri vykreslení implementujte Z-buffer na zistenie viditeľnosti. Zobraziť môžte aj objekt načítaný ako model zo súboru objektov (vrcholy číslované od jednotky).
  12
  455 525 -100
  425 555 -100
  172 175 0
  202 145 0
  345 525 0
  375 555 0
  628 175 -120
  598 145 -120
  170 241 -140
  170 199 -140
  630 199 0
  630 241 0
  6
  0 1 2
  0 2 3
  4 5 6
  4 6 7
  8 9 10
  8 10 11
  

  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  glLoadIdentity();
  glOrtho(-0.5, sirka-0.5, vyska-0.5, -0.5, 0, 1);

6.cvičenie

7.cvičenie

8.cvičenie

9.cvičenie

10.cvičenie