Inštalácia Oracle JDK 1.6.x na Debian Squeeze 64-bit

Inštalácia Oracle JDK 1.6.x na Debian Squeeze 64-bit

 1. Stiahnite jdk-6u33-linux-x64.bin zo stránok Oracle.

 2. Nastavte spustiteľnosť

  chmod +x jdk-6u33-linux-x64.bin 
  
 3. Spustite súbor a na konci odsúhlaste Enterom.

  ./jdk-6u33-linux-x64.bin 
  

  Vznikne jdk1.6.0_33 v aktuálnom adresári.

 4. Presuňte do /opt

  mv ./jdk1.6.0_33
  
 5. Symlinknite do /opt/java

  cd /opt
  ln -s jdk1.6.0_33 java 
  
 6. Aktualizujte alternatives

  update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/opt/java/bin/java" 1     
  
  update-alternatives --install "/usr/bin/javac" "javac" "/opt/java/bin/javac" 1
  
  update-alternatives --install "/usr/bin/javaws" "javaws" "/opt/java/bin/javaws" 1
  
 7. Pridajte premennú prostredia JAVA_HOME

  export JAVA_HOME=$(readlink -f /usr/bin/java | sed "s#bin/java##")  
  
 8. Vyskúšajte java a javac.