Číslo SVN revízie v názve JARu v Mavene?

Plug-in buildnumber-maven-plugin

Ako zaviesť do názvu artefaktu v Mavene číslo revízie v SVN? Napr: maven-svn-version-demo-r1120-0.0.1-SNAPSHOT.jar?

Mavenovský plug-in buildnumber-maven-plugin dokáže zistiť posledné číslo revízie v SVN a zaviesť ho do POMu ako premennú buildNumber.

Ak ho chceme zmysluplne použiť, potrebujeme:

 • deklarovať plug-in v POMe
 • deklarovať cestu k SVN úložisku
 • niekde zmysluplne využiť premennú buildNumber

Deklarácia v pom.xml

Deklarácia je jednoduchá:

<plugin>
  <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
  <artifactId>buildnumber-maven-plugin</artifactId>
  <version>1.2</version>
  <executions>
    <execution>
      <phase>validate</phase>
      <goals>
        <goal>create</goal>
      </goals>
    </execution>
  </executions>
</plugin>

Touto deklaráciou zavesíme na úvodnú validačnú fázu cieľ buildnumber:create, čo znamená, že plug-in sa bude automaticky volať vo všetkých štandardných cieľoch.

Cesta v SVN úložisku

Na to, aby plug-in dokázal zisťovať čísla revízii na SVN serveri, je potrebné deklarovať element <scm> s koordinátmi úložiska:

<scm>
  <connection>scm:svn:http://kapsa.sk/svn/kapsa/maven-svn-version-demo</connection>
</scm>

Zmysluplné použitie

Premennú buildNumber môžeme využiť napr. v zmene názvu artefaktu:

<finalName>${project.artifactId}-${project.version}-r${buildNumber}</finalName>

Zostavenie

Ak teraz zavoláme mvn package, výsledkom bude maven-svn-version-demo-r1120-0.0.1-SNAPSHOT.jar.

Čísla verzií?

V štandardnom správaní sa číslo revízie prevezme z lokálnej kópie. V niektorých prípadoch však chceme mať istotu, že revízia v lokálnej kópii a revízia na vzdialenom serveri sa zhodujú. Potom využime dve nastavenia:

 • doUpdate: pred pridelením revízie sa synchronizuje vzdialená kópia s lokálnou cez svn update.
 • doCheck: ak sa zistí, že v lokálnej kópii sú necommitnuté zmeny, zostavovanie projektu zlyhá.

Obe hodnoty sú štandardne vypnuté, ale môžeme ich zapnúť cez:

<configuration>
  <doCheck>true</doCheck>
  <doUpdate>true</doUpdate>
</configuration>

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *