Poznámky k ThreadPoolExecutor-u

Všeobecné info

Konštrukcia

 • možno využiť statické metódy z Executors.
 • tie v skutočnosti volajú konštruktor

Priame vytváranie

ThreadPoolExecutor(int corePoolSize, int maximumPoolSize, long keepAliveTime, TimeUnit unit, BlockingQueue<Runnable> workQueue, ThreadFactory threadFactory, RejectedExecutionHandler handler) 
 • corePoolSize: počet vlákien, ktoré ostanú v poole, aj keď nemajú žiadne úlohy na vykonávanie
 • maximumPoolSize: maximálny počet vlákien v poole
 • keepAliveTime: ako dlho má vyčkávať idle vlákno na nové úlohy? Po vypršaní sa vlákno ukončí.
 • unit: časová jednotka pre keepAliveTime
 • workQueue: implementácia frontu pre úlohy, ktoré čakajú na spracovanie vo vláknach
 • threadFactory: voliteľný parameter. Továreň pre nové vlákna.
 • handler: voliteľný argument. Politika pre úlohy, ktoré sú zamietnuté pre nedostatok voľných vlákien / preplnený front čakajúcich vlákien.

Správanie pri submitovaných úlohách

 • beží menej než corePoolSize vlákien?
  • pridávanie vlákien má vždy prednosť pred radením do frontu
  • vždy sa vytvorí nové vlákno
  • i vtedy, keď sú ostatné vlákna v poole v pokoji (idle)
 • beží >= corePoolSize a < maximumPoolSize vlákien?
  • radenie do frontu má vždy prednosť pred pridávaním vlákien
  • úloha sa zaradí do frontu
  • ak ju nemožno zaradiť (napr. front je plný), vytvorí sa nové vlákno
   • front odmieta, ak offer() vráti false
 • beží >= maximumPoolSize vlákien?
  • úloha je zamietnutá
  • ďalšie správanie podľa politiky zamietania

Špeciálna konfigurácia poolu

 • corePoolSize == maximumPoolSize?
  • pool pevnej veľkosťi
 • maximumPoolSize == Integer.MAX_VALUE?
  • front nikdy nebude plný
  • => vždy sa vytvorí nové vlákno

Vytváranie zo statických metód

newFixedThreadPool(int nThreads)

Bežíme na fixnom počte vlákien.

new ThreadPoolExecutor(nThreads, nThreads, 0L, TimeUnit.MILLISECONDS, new LinkedBlockingQueue<Runnable>())
 • corePoolSize == maximumPoolSize: nThreads
 • keepAliveTime: 0 ms
 • workQueue: neohraničený front LinkedBlockingQueue

newCachedThreadPool()

Vlákna vznikajú podľa potreby, a idle vlákna sa recyklujú.

new ThreadPoolExecutor(0, Integer.MAX_VALUE, 60L, TimeUnit.SECONDS, new SynchronousQueue<Runnable>())
 • corePoolSize: 0
 • maximumPoolSize: neohraničený
 • keepAliveTime: 1 minúta
 • workQueue: úlohy sa priamo odovzdávajú vláknam cez SynchronousQueue:

newSingleThreadExecutor()

Bežíme na jedinom vlákne. Prakticky fixed thread pool pre n=1.

new ThreadPoolExecutor(1, 1, 0L, TimeUnit.MILLISECONDS, new LinkedBlockingQueue<Runnable>())
 • corePoolSize == maximumPoolSize: 1. Bežíme na jedinom vlákne.
 • keepAliveTime: 0 milisekúnd
 • workQueue: neohraničený front LinkedBlockingQueue

ThreadPoolExecutor a radenie do frontu

Priame odovzdávanie

 • žiadny front = využije sa SynchronousQueue
 • vždy sa vytvorí nové vlákno
  • radenie do frontu je zakázané
 • tradične sa nastaví neohraničený maximumPoolSize
  • hranica by spôsobila zamietanie úloh
 • ak úlohy prichádzajú rýchlejšie než sa spracovávajú
  • exploduje počet vlákien
 • zabraňuje sa problémom pri úlohách, ktoré sú na sebe závislé

SynchronousQueue

 • blokujúci front
 • každé vloženie musí čakať na odobratie z iného vlákna
  • a naopak
 • front nemá internú kapacitu!
  • tvári sa ako prázdna kolekcia
 • nefunguje peek():
  • element je prítomný len pri odobratí
 • nefunguje vkladanie, pokiaľ ho iné vlákno nechce odobrať
 • nefunguje iterovanie:
  • nie je čo iterovať
 • hlava head je element, ktorý bol zaradený do frontu
  • ak nebolo zaradené nič, poll() vráti null
 • podobné rendezvous kanálom z CSP/Ada

Neohraničené fronty

 • ak má bežať najviac corePoolSize vlákien
 • ostatné úlohy sa radia do frontu
  • napr. LinkedBlockingQueue bez kapacity
 • maximumPoolSize teda nemá efekt
 • vhodné pre prípady, kde sa úlohy neovplyvňujú
 • front je priehrada pre záplavy úloh
 • ak úlohy prichádzajú rýchlejšie než sa spracovávajú
  • exploduje veľkosť frontu

Ohraničené fronty

 • zabraňujú vyčerpaniu zdrojov
 • maximumPoolSize aj veľkosť frontu sú ohraničené
 • možno vylaďovať oba parametre
 • veľké fronty a malé pooly: nízky prietok, šetrenie CPU/zdrojov OS/prepínania úloh
 • malé fronty a veľké pooly: vyťaženejšie CPU, ale pozor na prepínanie úloh

Politika pre zamietnuté úlohy

 • zamietnutá úloha:
  • exekútor sa vypína (po zavolaní shutdown())
  • vyčerpal sa počet dostupných vlákien
  • a vyčerpal sa front úloh
 • politiky:
  • AbortPolicy: vyhodí sa výnimka RejectedExecutionException
  • CallerRunsPolicy: úloha sa spustí vo vlákne, ktoré zavolalo execute(). Prakticky sa očividne spomalí zasielanie úloh.
  • DiscardPolicy: úloha sa zahodí
  • DiscardOldestPolicy: úloha na začiatku frontu sa zahodí, vykoná sa opakované vykonanie úlohy (podľa potreby viackrát).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *