Certifikát servera SSL v Tomcate na základe certifikátu z OpenSSL

Máte certifikát z OpenSSL: ako ho importnete do Tomcatu, aby sa dal použiť pri SSL?

Mali by ste mať:

 • certifikát servera (.crt), ktorý začína:

  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  
 • privátny kľúč servera (.key), ktorý začína:

  -----BEGIN PRIVATE KEY-----
  
 • reťazec (chain) certifikačných autorít, ktoré overujú vydaný certifikát servera. Súbor by mal obsahovať viacero blokov začínajúcich s -----BEGIN CERTIFICATE-----.

Súbory nech sa volajú postupne:

 • hostname.crt
 • hostname.key
 • hostname.chain.pem

Postup

 1. Pripojíme .crt súbor k súboru chain. (Je to potrebné kvôli ďalšiemu kroku.)

  cat hostname.crt hostname.chain.pem > hostname.all.chain.pem
  
 2. Z privátneho kľúča a reťazca certifikátov vytvoríme úložisko (keystore) privátneho kľúča a certifikátu (verejného kľúča) vo formáte PKCS#12:

  openssl pkcs12 -export -inkey hostname.key -in hostname.all.chain.pem -out hostname.p12
  
 3. OpenSSL si požiada heslo, ktorým bude chránený keystore:

  Loading 'screen' into random state - done
  Enter Export Password:
  Verifying - Enter Export Password:
  
 4. Keystore vo formáte PKCS#12 prevedieme na formát Java Keystore (JKS), ktorému dokáže porozumieť Tomcat. Použijeme na to nástroj keytool z JDK.

  keytool -importkeystore -srckeystore hostname.p12 -srcstoretype PKCS12 -destkeystore keystore.jks 
  
 5. keytool si vyžiada heslo, ktorým je chránený PKCS#12 keystore a požiada si nové heslo, ktorým ochráni keystore JKS.

  Enter destination keystore password:
  Enter source keystore password:
  Entry for alias 1 successfully imported.
  Import command completed: 1 entries successfully imported, 0 entries failed or cancelled
  
 6. Dvojica privátneho kľúča a certifikátu v JKS keystore bola uložená pod aliasom 1. Premenovať ho môžeme opäť pomocou keytool:

  keytool -changealias -alias 1 -keystore keystore.jks
  
 7. Nástroj si vyžiada cieľový alias a heslo, ktorým bol chránený keystore:

  Enter destination alias name: odin.ics.upjs.sk
  Enter keystore password:
  
 8. Výsledný keystore potom môžeme použiť v Tomcate v konfigurácii <Connector>a pre SSL: stačí nastaviť cestu k súboru keystoru, alias a heslo.

  <Connector 
    port="8443" maxThreads="200"
    scheme="https" secure="true" SSLEnabled="true"
    keystoreFile="${user.home}/.keystore" keystorePass="changeit"
    clientAuth="false" sslProtocol="TLS"/>
  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *