KZP - Kreativita, zodpovednosť a podnikanie

V zimnom semestri roku 2021 prebehne pilotná výučba predmetu KZP, v rámci projektu EIT-Digital - InnoChange, súčasne na 5 univerzitách v Európe. Kurz je zameraný na formovanie podnikateľského zmýšľania a odomknutie tvorivosti študentov tým, že im predstaví hlavné teórie podnikania a základy podnikania. Prostredníctvom úloh kreatívneho tímu a individuálnych výziev sa od študentov očakáva, že porozumejú logike vytvárania myšlienok, potrebe analýzy trhu a výzvam, ktoré prináša otvorenie nového podniku. Nad rámec základných procesov sa študenti dozvedia o otázkach zodpovednosti, ktoré prichádzajú s vynálezom a aplikáciou nových technológií.
Výučba bude prebiehať kombinovane - blokovo v piatky od 15.10.2021 do 12.11.2021 v čase 09:00-12:15 v budove Minerva dištančne cez MS Teams skupina KZP2021 (slovensky) a dve stretnutia sa uskutočnia naživo online v rámci všetkých partnerských univerzít 18.11.2021 a 25.11.2021 v čase 15:00-17:00 (anglicky).
Súčasťou bude aj práca v medzinárodných tímoch (z partnerských univerzít). Absolventi získajú medzinárodný certifikát o úspešnom absolvovaní tohto predmetu.
Na prihlásenie stačí poslať e-mail s vašimi údajmi na adresu innochangeproject@upjs.sk (po overení dostanete potvrdzovací email) a zápis predmetu doriešime so študijným oddelením.

Stručná osnova predmetu

 1. Inovácie a podnikanie: hlavné definície a vzájomné závislosti
 2. Idea, jedinečné ponuky predaja, validácia
 3. Úloha marketingu
 4. Tím a vedenie
 5. Počiatočné možnosti financovania
 6. Spolupráca, ekosystém a podnikanie
 7. Obchodné modely
 8. Digitálna transformácia a inovatívne myslenie
 9. Ako premeniť problém na príležitosť
 10. Spoločenská zodpovednosť a nové technologické podniky
 11. Trendy a predpisy zvažujúce sociálnu zodpovednosť
 12. Sociálna zodpovednosť podnikov 2.0
 13. Právo duševného vlastníctva

Odporúčaná literatúra

Dokumenty