KZP - Kreativita, zodpovednosť a podnikanie

Aj v zimnom semestri roku 2022 prebehne výučba predmetu KZP, v rámci projektu EIT-Digital - InnoChange, súčasne na 5 univerzitách v Európe. Minulý rok absolvovalo tento predmet 20 študentov zo všetkých fakúlt UPJŠ. Výučba bude prebiehať blokovo, v piatky 7.10., 4.11. a 2.12. 2022 v budeve MINERVA.

ČO ZÍSKAŠ?

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

CHCEŠ VEDIEŤ VIAC?

informačný list
promo video k projektu Innochange
UNIPOkeC podcast
poster