Vytvorenie partície na virtuálnom disku z VirtualBoxu pomocou Linuxu

VirtualBox dokáže vytvoriť dynamický virtuálny disk, ale jeho formátovanie je už záležitosťou operačného systému. Ak potrebujeme partície vo formáte EXT2, EXT3 či EXT4, stačí zobrať ľubovoľnú malú distribúciu, napr. SliTaz, nabootovať z jej ISO imageu a naformátovať.

Po nabootovaní stačí pustiť fdisk a mkfs.

fdisk

Najprv zistíme dostupné zariadenia

fdisk -l

Potom ho spustíme s príslušným diskom, v našom prípade s sda, teda obvykle prvým SATA/SCSI diskom

fdisk /dev/sda

Postupne zadávame

  • n (new partition) – vytvorenie novej partície
  • p (primary) – vytvárame primárnu (nie rozšírenú) partíciu
  • 1 (partition number) – vytvárame prvú partíciu
  • [Enter] (first cylinder) – partícia začne od prvého cylindra
  • [Enter] (default last cylinder) – fdisk predpočíta partíciu končiacu na poslednom cylindri
  • w (write) – zapíše definitívne zmeny

Následne stačí naformátovať partíciu, napr. na EXT2. Keďže sme na disku /dev/sda, prvá partícia je označená ako /dev/sda1:

mkfs.ext2 /dev/sda1

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *