Qt Creator a tvorba jednoduchého projektu pre C

Hľa, obrázkový seriál v duchu Bravíčka: akurát pôjde o vytváranie projektu v Qt Creatore.

1.

V prvom kroku obdivujeme uvítaciu obrazovku a klikneme na tlačidlo Create Project:

2.

Chceme vytvoriť triviálny projekt: vyberieme teda kategóriu Other Project a Plain C Project.

3.

V ďalšom kroku zvolíme názov projektu (hello) a adresár, v ktorom sa má vytvoriť projektový podadresár. V tomto prípade projekt vznikne v adresári C:\Projects\qt\hello. Adresár v chlieviku Create In musí existovať, inak sa bude sprievodca sťažovať.

4.

V tomto kroku nebudeme robiť nič: náš projekt totiž nebude spriahnutý so žiadnym CVS, ani SVN, ani iným príkladom verzionovacieho systému.

5.

V poslednom kroku sprievodcu len potvrdíme možnosti buildovania. Na našej začiatočnícke mozočky sú zbytočne komplikované: stačí sa uspokojiť so štandardnými možnosťami.

6.

A ľaľa, vznikne nový projekt. Qt Creator vygeneruje ukážkový súbor main.c s kódom pre Hello World.

7.

V ďalšom kroku sa postaráme o spúšťanie konzolových programov. Máme dve možnosti: spúšťanie v externom termináli (alias separátnom čiernom okne) alebo spúšťanie v internej konzole Qt Creatora. Prvá možnosť je jediným spôsobom, ktorým možno zabezpečiť načítavanie vstupu z klávesnice, ale žiaľ je extrémne nestabilná a spôsobuje kadejaké náhodné chyby. Lepšou voľbou je teda druhá možnosť: lebo koniec-koncov, ako často zadávate vstup do programu rovno z konzoly? Odčiarkneme teda Run in Terminal.

8.

Nasledovné tri kroky nie sú povinné, ale výrazne zjednodušia ladenie začiatočníckych projektov. Problém je v tom, že pokiaľ máte v kóde chyby, ktoré sú len varovaniami, a projekt spustíte viackrát bez zmeny, Qt Creator vás na ne už druhýkrát neupozorní — a spôsobí to trhanie vlasov. Nastavme teda projekt tak, aby sa s každým spustením prekompiloval celý zgruntu nanovo. To síce bude trvať o niečo dlhšie: ale úprimne. Naše trojsúborové projekty to nijak dramaticky neovplyvní.

8.1.

V prvom kroku dodáme nový Build Step, teda krok v zostavovaní projektu, v ktorom nastavíme automatické čistenie projektu s každým zostavením. V ľavom paneli zvolíme Projects, a v sekcii Build Settings klikneme na Add Build Step.

8.2.

Build Step bude pozostávať z fázy čistenia (clean), keď sa vymažú všetky zbudované projektové súbory, aby sa hneď v ďalšom kroku zostavovania vybudovali nanovo. Do textového chlievika Make arguments dopíšeme clean. Následne si všimneme významnú šípku nahor (Move Up), ktorou posunieme čistenie z tretieho kroku zostavovania na druhý krok.

8.3.

Naše zostavovanie teraz pozostáva z 3 fáz: prvej qmake, druhej make clean (čistiacej) a tretej zostavovacej:

9.

Ak píšeme Cčkové programy, na začiatku je viac než vhodné, aby kompilátor zachytil čo najviac chýb a upozornil nás na čo najväčšie množstvo vecí. Keby sme mali Linux a kompilovali by sme zdrojáky cez gcc, použili by sme širokú škálu parametrov:

gcc -Wall -Wextra -Werror -pedantic -ansi hello.c

Parametre postupne znamenajú:

  • -ansi vypne všetky vlastnosti, ktoré nie sú kompatibilné s normou. Štandardom je norma C89/90.
  • -pedantic zapne všetky varovania vyžadované normou a odmietne kompilovať programy s neštandardnými rozšíreniamim, či v spore s normou.
  • -Wall zapne varovania k mnohým diskutabilným či potenciálne rizikovým konštrukciám.
  • -Wextra zapne ďalšie dodatočné varovania k podozrivým konštrukciám (podrobnosti sú v dokumentácii ku kompilátoru gcc
  • -Werror spraví zo všetkých varovaní kompilačné chyby — inak povedané, odmietne skompilovať program, ktorý obsahuje nejaké podozrivosti. V niektorých extrémnych prípadoch s tým môže byť problém, ale my začiatočníci na to narazíme… zrejme nikdy.

V adresárovej štruktúre vyberieme ultimátny konfigurák projektu: .pro súbor, v našom prípade hello.pro. Dodáme direktívu

QMAKE_CFLAGS_DEBUG += -Wall -Wextra -Werror -pedantic -ansi

ktorou definujeme všetky parametre pre kompilátor.

10.

V poslednom kroku si ukážeme, ako zafungujú všetky nastavené veci. Zo zdrojáku sme schválne zmazali riadok return 0 a skúsili sme spustiť projekt buď cez zelené tlačidlo Play v ľavom paneli alebo pomocou skratky Ctrl+R. Kompilátor nás hneď oplieska varovaniami, resp. chybami, ktoré súvisia s faktom, že funkcia main() nevracia vždy návratovú hodnotu. Zobrazí sa hneď karta Issues so zoznamom chýb, kde možno dokonca mnohokrát vidieť aj konkrétne číslo riadku s chybou. Ak poznáte z Javy prostredie Eclipse a jeho kartu Problems, tento prístup je vám dôverne známy.

Záver

V desiatich krokoch sme si ukázali, ako rozbehať Qt Creatora a nový projekt v ňom. Hor’sa do kódenia pravých výkonných programov!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *