Systémové programovanie 2012 – Všeobecné informácie a podmienky

Kód: UINF/SPR1 Prednášajúci a cvičiaci: RNDr. PhDr. Peter Pisarčík, RNDr. Róbert Novotný, PhD Prednáška: štvrtok, 8:55, P/14 Cvičenie: štvrtok, po prednáške, P/7

Skladba predmetu

Predmet pozostáva z dvoch blokov. Prvých 6 týždňov bude venovaných princípom programovania v unixovských systémoch pod vedením Dr. Pisarčíka, druhá polovica princípom vývoja aplikácií na platforme Android pod vedením Dr. Novotného.

Princípy programovania v unixovských systémoch

 • Procesy, signály
  • obsluha signálov
  • forkovanie procesov
 • IPC
  • Rúry
  • Sockety
  • Zdieľaná pamäť
  • Zámky
 • Ladenie a chybové správy
  • gdb
 • Súborové operácie vyššej úrovne

Požiadavky na hodnotenie

Každý blok bude ukončený vypracovaním záverečného zadania. Hodnotenie za predmet pozostáva z priemeru hodnotení za jednotlivé bloky

Odporúčaná literatúra

 • Advanced Linux Programming, voľne dostupná kniha
 • Pokročilé programování v operačním systému Linux, český preklad z roku 2003, ISBN 9788086497297