Maven Wagon: upload artefaktov cez SCP i vzdialené spúšťanie príkazov

Maven vie nielen zostaviť aplikáciu, ale nerobí mu problém ju aj nasadiť na server cez SCP a spustiť cez vzdialený shell akýkoľvek príkaz.

Nasadenie WARu na vzdialený Tomcat a jeho následný reštart je potom otázka jedného volania Mavenu.

Upload cez SSH

O upload sa postará plugin wagon-maven-plugin. Nakonfigurujeme mu execution, v ktorom využijeme goal upload-single s konfiguráciou:

<plugins>
  <plugin>
    <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
    <artifactId>wagon-maven-plugin</artifactId>
    <version>1.0</version>
    <executions>
      <execution>
        <id>default-cli</id>
        <goals>
          <goal>upload-single</goal>
        </goals>
        <configuration>
          <serverId>kapsa.sk</serverId>
          <fromFile>${project.build.directory}/${project.build.finalName}.${project.packaging}</fromFile>
          <url>scp://kapsa.sk/home/novotnyr</url>
        </configuration>
      </execution>
    </executions>
  </plugin>
</plugins>
<extensions>
  <extension>
    <groupId>org.apache.maven.wagon</groupId>
    <artifactId>wagon-ssh</artifactId>
    <version>2.5</version>
  </extension>
</extensions>

Čo s jednotlivými blokmi?

 • serverId: odkaz do settings.xml, kde je uložený SSH login a heslo, prípadne odkaz na certifikát. Viac o tom nižšie.
 • fromFile: súbor, ktorý sa má uploadnúť. Uploadovať budeme vybudované JAR/WAR z adresára /target
 • url: cieľová adresa reprezentujúca adresár na vzdialenom serveri. V našom prípade použijeme na upload protokol scp na serveri kapsa.sk, kde uploadujeme do vzdialeného adresára /home/novotnyr. Tento adresár reprezentuje linuxovú cestu od koreňa tamojšieho filesystému. V príklade uploadujeme súbor do domovského priečinka používateľa novotnyr.

  scp://kapsa.sk/home/novotnyr
  

Okrem tejto konfigurácie potrebujeme dokonfigurovať konkrétneho providera, ktorý vyrieši protokol pre transport súboru na server. Použijeme na to sekciu <extensions>, kde nakonfigurujeme wagon-ssh (ten sa postará nielen o SSH ale aj o SCP).

Odkaz serverId

Pripojenie k SCP serveru vyžaduje prístupové prvky: typicky certifikát alebo login/heslo. Tie nie je múdre nechávať v pom.xml, ktoré je principiálne verejné. Tieto údaje uvedieme do Mavenovských settings.xml, ktoré sa nachádzajú v domovskom priečinku používateľa, na ktorom spúšťame Maven, v adresári .m2 (napr. c:\Users\novotnyr\.m2\settings.xml)

Konfigurácia prístupu cez certifikát a privátny kľúč je nasledovná:

<settings xmlns="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0
           http://maven.apache.org/xsd/settings-1.0.0.xsd">
 <servers>
  <server>
   <id>kapsa.sk</id>
   <username>deployment</username>
   <privateKey>${user.home}/.ssh/id_rsa</privateKey>
   <passphrase>nbusr123</passphrase>
  </server>  
</settings>
 • id servera je deklarácia, ktorá sa musí zhodovať so serverId v POMku
 • username je login používateľa na vzdialený server (linuxový login)
 • privateKey udáva cestu k SSH privátnemu kľúču
 • passphrase udáva heslo k privátnemu kľúču

Alternatívna kombinácia je tiež username / password, kde uvedieme rovno heslo k serveru. (Heslá môžeme tiež šifrovať, viď dokumentácia Mavenu.)

Bug vo wagon-ssh

Pozor, vo wagon-ssh verzie 2.6 a novšej je bug WAGON-410, ktorý odmieta načítať heslo k privátnemu kľúču na niektorých Windowsoch. Verzia 2.5 s tým nemá problém.

Spustenie

mvn wagon:upload-single

Beh:

[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Building maven-wagon-scp-demo 1.0-SNAPSHOT
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO]
[INFO] --- wagon-maven-plugin:1.0:upload-single (default-cli) @ maven-wagon-scp-demo ---
[INFO] Uploading: target\maven-wagon-scp-demo-1.0-SNAPSHOT.jar scp://kapsa.sk/home/novotnyr/maven-wagon-scp-demo-1.0-SNAPSHOT.jar
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 2.016 s
[INFO] Finished at: 2015-04-09T08:40:21+02:00
[INFO] Final Memory: 9M/154M
[INFO] ------------------------------------------------------------------------

Spúšťanie vzdialených príkazov

Na spúšťanie vzdialených príkazov cez SSH slúži goal sshexec v plugine wagon. Deklarujme samostatný blok execution:

<execution>
  <id>execute-remotely</id>
  <goals>
    <goal>sshexec</goal>
  </goals>
  <configuration>
    <serverId>kapsa.sk</serverId>
    <url>scp://kapsa.sk/home/novotnyr</url>
    <commands>
      <command>date</command>
    </commands>
    <displayCommandOutputs>true</displayCommandOutputs>
  </configuration>
</execution>

Konfigurácia:

 • serverId je odkaz na prístupové prvky zo settings.xml
 • url udáva lokáciu servera, na ktorý sa prihlásiť
 • command reprezentuje príkaz, ktorý chceme vzdialene spustiť. U nás spúšťame výpis aktuálneho času cez linuxový date˛
 • displayCommandOutputs vynúti výpis výstupov vzdialených príkazov v mavenovskom logu (inak by sme dátum nevideli).

Spúšťanie goalov z konzoly

Staršie Maveny mali nešťastnú vlastnosť, že z konzoly bolo možné púšťať pre daný plugin len jeden konkrétny goal, a to ten, ktorý mal executionId nastavený na default-cli. U nás máme dva goaly: upload-single a sshexec a teda by sme si museli vybrať, ktorý nakonfigurujeme pre použitie z commandlineu.

Možnosti sú viaceré:

 • použiť dva profily, pričom v jednom nakonfigurujeme wagon pre upload a v druhom pre vzdialené príkazy
 • upload na server nabindovať na fázu install a reštart nakonfigurovať pre explicitné spúšťanie.
 • použiť Maven 3.3.1 a novší, ktorý ruší obmedzenie pre jediné executionId

Ak máme nový Maven, môžeme zavolať:

mvn wagon:upload-single wagon:sshexec@execute-remotely

kde execute-remotely je názov executionId, ktorý sa má spustiť.

Vzorový projekt

Ukážkový projekt je na Githube, v repe novotnyr/maven-wagon-scp-demo .

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *