Spúšťanie mavenovských cieľov v NetBeans

Predstavme si projekt Bookr, ktorý má viacero cieľov definovaných v rámci projektu:

  • cieľ exec:java v rámci štandardného profilu slúži na spustenie aplikácie
  • cieľ exec:java v rámci profilu db slúži na spustenie embedded HSQL databázy
  • cieľ exec:java v rámci profilu db-gui slúži na spusteni GUI pre obsluhu databázy

Vlastné ciele možno definovať v projekte, pravým klikom na projekt a použitím voľby Custom | Goals.. z kontextového menu:

1

Definovať možno vlastný cieľ, kde uvedieme názov cieľa (exec:java), profil, v ktorom sa spúšťa db a popis (Start HSQLB).

2

Definovaný cieľ možno následne priamo spustiť z ponuky **Custom | Goals…*.

3

Keďže cieľ spúšťa databázu, v rámci NetBeans sa spustí samostatný proces, v ktorom sa naštartuje databáza.

4

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *