Jazyk C 2013 – 4. cvičenie

Práca so súbormi

Maximum z nameraných teplôt

V textovom súbore sa nachádza 10 teplôt (reálne čísla). Nájdite najväčšiu nameranú teplotu.

Na I/O operácie použijeme:

 • fopen() na otvorenie súboru v režime čítania (r).

  • funkcia vracia FILE * (čítaj smerník na FILE, resp. pointer na FILE, resp. ukazovateľ na FILE)
   • FILE je veľkými písmenami!
  • výnimky v C neexistujú. Chyba sa indikuje návratovou hodnotou. Po dobehnutí funkcie je nutné overiť, že návratová hodnota nie je NULL
   • na rozdiel od Javy je NULL konštanta uvádzaná veľkými písmenami.
   • ak sa súbor nenájde, program môžeme rovno ukončiť. Vráťme nenulovú hodnotu, napr. -1.
 • prípadnú chybu môžeme vypísať cez perror(). Tá vypíše nielen vlastnú hlášku, ale aj popisnejšiu hlášku pochádzajúcu zo systému.

 • fclose() slúži na zavretie súboru.

Vyskúšajme si minimalistickú verziu, so zámerne zlou cestou k súboru:

#include<stdio.h>

int main() {
 FILE * subor;

 subor = fopen("neexistujuci.txt", "r");
 if(subor == NULL) {
  perror("Subor sa nepodarilo otvorit");
  return -1;
 }

 fclose(subor);
 return 0;
}

Na načítavanie:

 • fscanf() je použité na načítanie hodnoty.
  • syntax je podobná printf(): formátovací reťazec nasledovaný premennými
  • hodnoty typu double načítavame cez špecifikátor %lf (long float)
  • pri načítavaní cez scan označíme premenné prefixom &. Súvisí to so smerníkmi, o ktorých nevieme nič.

Maximum môžeme inicializovať konštantou INT_MIN z hlavičkového súboru limits.h.

 • Nezabudnime include-núť príslušný súbor!

Celý zdroják:

#include<stdio.h>
#include<limits.h>

#define POCET_HODNOT 10

int main() {
 double maximum = INT_MIN;
 double hodnota = 0;
 int i = 0;
 FILE * subor;

 subor = fopen("teploty.txt", "r");
 if(subor == NULL) {
  perror("Subor sa nepodarilo otvorit");
  return -1;
 }

 for(i = 0; i < POCET_HODNOT; i++) {
  fscanf(subor, "%lf", &hodnota);
  if(hodnota > maximum) {
   maximum = hodnota;
  }
 }
 printf("Maximum je: %f", maximum);

 fclose(subor);
 return 0;
}

Maximum z nameraných teplôt [cez pole]

Načítajte 10 teplotných hodnôt do poľa. Nájdite v ňom maximum.

Úloha je rozšírením predošlého zadania.

 • pole 10 prvkov deklarujeme cez:

  double prvky[POCET_PRVKOV]
  

  Porov. s Javou:

  /*Java:*/ 
  double[] prvky = new double[POCET_PRVKOV];
  
 • pole v C možno nadeklarovať (bez inicializácie prvkami) len na základe konštanty. Pri uvádzaní dĺžky poľa nemožno použiť premennú! (Vysvetlenie napríklad v 5. dieli seriálu o Jave.)

 • môžeme radostne načítavať fscanf()om do prvku poľa. Nezabudnime na ampersand!

  fscanf(subor, "%lf", &prvky[i]);
  
 • ak vytvárame funkciu, ktorá berie pole, vždy dodajme argument s dĺžkou poľa!

  • v C nemožno za behu zistiť dĺžku poľa, na rozdiel od Javy, kde existuje prvky.length.

Celý zdroják

#include<stdio.h>
#include<limits.h>

#define POCET_PRVKOV 10

double najdi_maximum(double prvky[], int dlzka) {
 int i = 0;
 double maximum = INT_MIN;
 while(i < dlzka) {
  if(prvky[i] > maximum) {
   maximum = prvky[i];
  }
  i++;
 }
 return maximum;
}

int main() {
 FILE * subor;
 int i = 0;

 double prvky[POCET_PRVKOV];

 subor = fopen("teploty.txt", "r");
 if(subor == NULL) {
  perror("Subor sa nepodarilo otvorit");
  return -1;
 }

 for(i = 0; i < POCET_PRVKOV; i++) {
  fscanf(subor, "%lf", &prvky[i]);
 }

 printf("Maximum je: %f", najdi_maximum(prvky, POCET_PRVKOV));

 fclose(subor);
 return 0;
}

Poznámky

Nastavte si nano

 • Skratkou Ctrl + _ (podtržidlo) môžete prechádzať na zadané číslo riadku.
 • Ak spustíte nano s parametrom -c, dostanete stavový riadok s číslom aktuálneho riadka v súbore

  nano -c teploty2.c
  
 • Toto nastavenie môžete zaviesť do konfiguráku nano:

  nano ~/.nanorc
  

  Uveďte doň jediný riadok:

  set const
  

  Odteraz nemusíte používať parameter -c.

Generovanie náhodných čísiel

Teploty možno nagenerovať v shelli cez seq a awk:

seq 10 | awk 'BEGIN { srand() } { printf "%.2f\n", -(rand() * 60) - 30}'
 1. Vygenerujeme 10 náhodných čísiel.
 2. Pred spracovávaním prvého nainicializujeme generátor čísiel.
 3. V awk vracia funkcia rand() reálne číslo medzi 0 a 1. Využijeme vzorec:

  spodok + číslo * (vrch - spodok)
  -30  + číslo * (30 - -30)
  -30  + číslo * 60 
  
 4. Vytlačíme ho s presnosťou na dve desatinné miesta — printf() funguje presne ako v C.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *